USŁUGI W ZAKRESIE:

Polecamy usługi w zakresie:

Toczenia elementów:

Wkonawstwa śrub pociągowych:

Frezowania:

max wymiary: 1200x600x300

Szlifowania:

Prac ślusarskich:

Prac na giętarce:

2. wykonawstwa kół zębatych:

3. obróbki elektroerozyjnej i obróbki cieplnej:


4. remontów i regeneracji elementów hydrauliki siłowej


Zakład remontuje i regeneruje:

Polecamy usługi w zakresie uzupełniania ubytków i ulepszania własności eksploatacyjnych: